Satsa på en djupborrad vattenbrunn!

En modern djupborrad brunn är den bästa dricksvattenkällan ifall du inte har tillgång till kommunalt vatten.

Medan en grävd brunn levererar vatten från ytligt liggande vattenmagasin, levererar en borrad brunnen vatten från vattenfyllda bergsprickor tiotals meter under marknivån. Det vatten är vanligtvis opåverkat av markföroreningar, nederbörd, gödningsmedel och andra ämnen som inte bör förekomma i dricksvatten av god kvalitet. Risken att en borrad brunn sinar att i det närmaste obefintlig, medan den grävda brunnen sinar eller ger mycket lite vatten när vi behöver det som mest.

Utanför tätorterna är en egen brunn oftast det enda praktiska sättet att skaffa sig tillgång till dricksvatten. Brunnsdjupet varierar beroende på de geologiska förhållanden som råder på den plats vi borrar, men oftast hittar vi bra vatten mellan 30-70 meters djup.

Kontakta oss när det blir dags att skaffa en egen vattenkälla!

  • Brunnskarta SGU
  • - använd gärna vår offert sida för kontakt eller ring oss.